Asiakaslähtöisyyttä taloushallintoon

Taloushallinto on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän käyttämään sähköisiä palveluita, ja jatkuvasta mappien roudauksesta vapautuneet käsiparit ovat päätyneet näpyttelemään tietoja ohjelmistosta toiseen. Sähköinen taloushallinto on mahdollistanut yrittäjän talousasioiden hoidon myös kelloon katsomatta, ja toki aikaa säästäen.

Edelleen tilitoimistoissa kuitenkin käsitellään toistamiseen numeroita, jotka yrityksessä on käsitelty jo kertaalleen. Automatisointi tuleekin muuttamaan tilitoimistokenttää tulevaisuudessa. Automaatiot herättävät kuitenkin paljon kysymyksiä tämän muuttaessa toimenkuvaa radikaalisti.

Asiakaslähtöisyyttä taloushallintoon

Automatisoinnin myötä asiakaslähtöisyys nousee täysin uuteen huomioarvoon. Perinteisesti toimiessa kirjanpitäjä on palkattu huolehtimaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä. Automatisoituna kyseiset hoituvat lähestulkoon itsestään, joten lähtökohdaksi nouseekin asiakkaan todellinen auttaminen.

Automatisoinnin myötä raporttia ei tarvitse enää kaataa raportin päälle, vaan tiedon syöttäminen kerran yhdessä paikassa takaa sen reaaliajassa kaikkialla muuallakin. Työmäärän ja selvittelyjen tarpeen vähenemisen lisäksi myös virheiden määrä saadaan minimoitua.  

Mistä asiakas haluaa maksaa?

digitalisaation-keihaankarki.jpg

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa suurta muutosta tilitoimiston toimintatavoissa ja kirjanpitäjän arjessa.  Kun rutiinityöt on automatisoitu, jää aikaa ammattitaidon ja osaamisen hyödyntämiseen. Liiketoiminnan ylläpitämiseksi on kaksi vaihtoehtoa: hankkia määrällisesti enemmän asiakkaita tai konseptoida uudenlaisia palveluita asiakkaille. Voisiko kirjanpitäjä toimiakin yrityksen ulkopuolisena talouspäällikkönä, tiedon herrana?

Kokonaisvaltainen taloushallinnon palvelu syntyykin konsultoinnin kautta, jossa lähtökohdat yhteistyölle eivät olekaan enää vain kuukausittaisten raporttien tuottaminen vaan asiakkaan bisneksen kehittäminen yhteistyössä. Tilitoimistolla on resursseja olla asiakasyritykselle arvokas ammattilainen, joka auttaa, konsultoi ja osallistuu yritystoiminnan kehittämiseen osaamisellaan.

Tilitoimistolta muutos vaatii uutta ja innovatiivistakin asennetta muun muassa hinnoitteluun. Kun normaaleista rutiinitöistä ei kerrykään enää laskutettavia työtunteja, vaatii suunnittelua, aitoa kiinnostusta ja etenkin myyntitaitoja, jotta asiakkaalta saadaan laskutettua sama hinta. Muutosta tarvitaan myös asiakassuhteen kehittämiseen, etenkin myynti- ja markkinointivaiheessa.

Konsultoinnilla ja avoimella keskustelulla asiakkaan todelliset tarpeet löytyvät, ja tilitoimisto voi vastata täysin näihin tarpeisiin. Tarpeet täytyy ensin tunnistaa, jotta asiantuntijapalveluita voidaan ylipäätään tarjota ja ostaa. Haasteena on, että tieto joka on kirjanpitäjällä ei kulje asiakkaalle. Kirjanpitäjien tietotaso on kovaa, mutta linkit asiakkaan suuntaan heikkoja. Ja tämä yhtälö vaatii vielä toisenlaista osaamista.

Vinkki yrittäjälle on yksinkertainen: Hyödynnä taloushallinnon ammattilaisen resursseja. Etenkin PK-yrittäjät ovat itse kaiken muun ohella vastuussa taloudesta, olematta kuitenkaan taloushallinnon ja johtamisen ammattilaisia. Hallituksesta ei läheskään aina löydy taloushallinnon ammattilaista. Tilitoimisto voi tarjota arvokasta ulkopuolista sparrausta paljolla tiedolla ja taidollaan. Erilaisten näkökulmien kautta kirjanpitäjällä on kehitysideoita ja ratkaisuehdotuksia ongelmakohtiin.

Kokonaisvaltainen taloushallinnon palvelu on korvaamaton yrittäjälle.


Varjonen_iso.jpgMarko Varjonen

Mvisor Finland Oy haluaa yhdessä yrittäjän kanssa olla kehittämässä yrittäjän liiketoimintaa, jossa avainasemassa on reaaliaikainen taloushallinto. Mvisor haluaa olla yrittäjän “Trusted Advisor” ja perustaa yhteistyö selkeään kumppanuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen.

Julkaistu 27.1.2016

Aiheet: Taloushallinto, Asiakaslähtöisyys, Tilitoimisto

Vierailija

Vierailija

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto