CRM:n automatisointi lisää yrityksen tehokkuutta ja arvoa

pexels-photo-1036936

Aina välillä on hyvä pysähtyä miettimään, mihin loppupeleissä käyttää työaikansa. Miten suuri osuus
sinulla kuluu rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen? Entä paljonko jää aikaa ”oikeaan työhön”,
niihin ajattelua vaativiin tehtäviin, joita sinun toimenkuvasi perusteella pitäisi tehdä?

Työpaikan häiriötekijöitä on monenlaisia, kuten meluavat kollegat, huonosti suunnitellut työtilat tai
mikromanageraavat esimiehet. Keskeisimpiä aikasyöppöjä ovat erilaiset puutteellisesti toimivat
tietojärjestelmät. Niiden käyttöön valuva aika paitsi harmittaa henkilökohtaisella tasolla, myös heikentää
yrityksen tehokkuutta.

Yritystoiminta on ajan murroksessa

Tietojärjestelmien toimintahäiriöt ja vaikeakäyttöisyys ovat tuoneet niille huonon maineen. Sitkeässä elää käsitys, että lopulta varminta on tehdä työt manuaalisesti, ihmisvoimin.

Toivottavasti itse et työskentele yrityksessä, jossa tämä harhaluulo edelleen pitää pintansa. Fakta nimittäin on, että rutiininomaisissa tehtävissä tietokoneelle sattuu vähemmän virheitä kuin ihmiselle.

Näiden rutiininomaisten tehtävien skaala laajenee koko ajan: mikä takavuosina oli tieteisfantasiaa tai
ainakin laskennallisesti erittäin raskasta erikoispuuhaa, on tulevaisuudessa juurikin sitä rutiinia. Vaikkapa
itse suunnistavat ajoneuvot ja luonnollista puhetta ymmärtävät käyttöliittymät olivat eilen scifiä, ne ovat tänään lyömässä läpi ja huomenna osa arkista elämäämme.

Integraatioista vastaus ajantasaiseen informaatioon

Asiakkuuksien hallinta (engl. Customer Relationship Management, CRM) on moniulotteinen
kokonaisuus, mutta silti autonomisia autoja verrattomasti yksinkertaisempi. CRM-järjestelmä
integroituu useisiin muihin toimintoihin, kuten laskutukseen ja myyntiin. Näiden järjestelmien sisällä ja
rajapinnoissa on useita automatisoitavia kohtia.

Avainasemassa on integraatio eli se, että eri tietojärjestelmät keskustelevat saumattomasti keskenään.
Kun tietoja syötetään kertaalleen yhteen järjestelmään, tulee niiden soljua sieltä muihin ohjelmistoihin.
Tämä mahdollistaa ajantasaisen informaation kaikkien osapuolten ulottuville. Tällainen automatisointi
korvaa manuaalista työtä eri puolilla organisaatiota ja lisää siten koko yrityksen tai jopa laajemman
ekosysteemin arvoa.

Automaatiosta ylivoimainen työkaveri

Automaatio siis vähentää virheitä. Tietokonetta ei väsytä aamuisin, toimiston melu ei häiritse sen
keskittymistä, eikä syksyinen flunssa-aalto iske sitä kanveesiin. Lisäksi automaatio yhdistettynä
järjestelmien integraatioon varmistaa tietojen tuoreuden läpi organisaation. Näiden pohjalta nousee
kaikkein merkittävin etu: organisaation resursseja vapautuu tärkeämpiin työtehtäviin.

Kun teidän firmassa ei enää istuta silmät ristissä tarkistamassa laskujen oikeellisuutta tai syöttämässä
asiakastietoja useisiin eri ohjelmistoihin, voitte kaikki käyttää aikaanne fiksummin. Vaikkapa uudistaen
hinnoittelumalleja, tutustuen asiakkaisiinne, uudistaen strategiaa tai kehittäen omaa osaamistanne.

Tekoälyn ja yleisemmin automatisaation pelotellaan tuottavan työttömyyttä. Hurjimmat arviot
ennustavat jopa 800 miljoonan työpaikan katoavan tulevina vuosina. Toisaalta tekoälyn maalaillaan
myös luovan uusia ammatteja. Varmaa joka tapauksessa on, että automatisoimalla rutiinitoimintoja
työntekijän aikaa vapautuu korkeamman tason tehtäviin. Tämä puolestaan lisää yrityksen henkistä
pääomaa ja kyvykkyyttä toimia markkinoilla.

crm-accounting-guide-flashnodeKilpailu kovenee ja useat toimialat kansainvälistyvät kiihtyvällä tahdilla. Päätös automatisoida
järjestelmiä lisää merkittävästi yrityksen kilpailukykyä pärjätä näillä markkinoilla. Jos teillä ei vielä
CRM:ää automatisoida, tänään on hyvä päivä aloittaa!

Lue lisää CRM:n automatisoinnista Flashnoden CRM & taloushallinto –oppaasta.

Julkaistu 7.11.2018

Aiheet: Integraatiot ja automaatio, Asiakkuudenhallinta

Lennu Keinänen

Lennu Keinänen

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto