Mitä hyötyjä automaatio tuo kirjanpitäjän arkeen?

Kirjanpitäjän työ on perinteisesti ollut lippusten, lappusten, kuittien ja laskujen kirjaamista järjestelmiin kirjanpitoa varten. Vuosikymmenien ajan kirjanpito on tarkoittanut paperipinoja toimistojen nurkissa ja pöytälaatikoissa. 

Pikku hiljaa ala on kuitenkin muuttumassa. Markkinoille on tullut erilaisia digitaalisia ja sähköisiä työkaluja, jotka helpottavat tilitoimistojen ja yrittäjien arkea, sanoo tilitoimisto Select Financial Servicen Arttu Talvitie

- Sähköisen taloushallinnon avulla kaikki turha, manuaalinen työskentely saadaan pois päiväjärjestyksestä. Prosessista tulee sujuva yrittäjälle ja tilitoimisto voi keskittyä tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle. 

Selected Financial Services on täysin digitaalinen tilitoimisto. Helsingin keskustan toimistossa ei ole esimerkiksi printteriä lainkaan. Kaikki lippulappuliikenne on pyritty siirtämään sähköiseksi. Esimerkiksi laskut toimitetaan sähköiseen muotoon ja kuitit kuvataan ja lähetetään suoraan pilvipalveluihin kirjanpitoa varten Procountoriin. 

- Digitaalisilla työkaluilla turha paperinpyörittely jää historiaan. Skannauspalveluiden ja -applikaatioiden avulla pystytään digitoimaan viimeisetkin lippulappuset. Rutiinityöskentely helpottuu ja inhimillisten virheiden määrä vähenee. 

- On pystytty poistamaan kaikki turha papereiden lähettäminen ja fyysinen käsittely, mikä nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Kun tietoja käsitellään sähköisesti, pystytään automatisoimaan kirjanpidon rutiineja. 

Kun aikaa ei enää kulu papereiden pyörittelyyn ja oikeiden numeroiden metsästämiseen, jää kirjanpitäjällä aikaa niihin töihin, joihin nykyinenkään teknologia ei pysty: auttaa yritystä kasvamaan ja kehittymään. 

Mitä hyötyjä automaatio tuo kirjanpitäjän arkeen?

Kirjanpitäjän uusi rooli: taloushallinnon kumppani

Sähköisen kirjanpidon myötä yrityksen tarvittavat tiedot ja numerot ovat kaikki samassa paikassa. Toisin sanoen kirjanpitäjä pystyy tarkkailemaan asiakkaan taloudellista tilannetta ja analysoimaan sitä. 

- Silloin kirjanpitäjä ei ole ylihinnoiteltu kuittien pyörittäjä, vaan taloushallinnon kumppani. Asiakas voi ottaa yhteyttä tilitoimistoon ja keskustella yhdessä kirjanpitäjän kanssa siitä, miten yritystä kannattaisi kehittää eteenpäin. 

Kirjanpitäjä voi tällöin auttaa esimerkiksi rekrytointikysymysten ratkomisessa. Kun tilitoimistolla on tieto muun muassa kassavirroista ja kulurakenteesta, on helppo arvioida, millaisia hyötyjä ja kustannuksia rekrytoinnilla tulisi olemaan. 

- Yrittäjä on todennäköisesti rautainen ammattilainen omalla alallaan, mutta ei välttämättä taloushallinnossa. Suurempien liiketoimintapäätösten tekeminen helpottuu, kun kirjanpitäjä esittelee ja tulkitsee yrityksen lukuja yrittäjälle. 

- Kun kaikki tarvittava tieto on yhdessä paikassa, me pystymme tarjoamaan syvällisempää analyysia ja tukea, sanoo Talvitie. 

Rutiinitöiden karsiminen tuo aina lisätunteja arkeen

Sähköisessä taloushallinnossa säästyy aikaa, kun tekniikka hoitaa kaiken sen, mihin pystyy, ja tällöin tekijöille - sekä yrittäjälle että kirjanpitäjälle - jää aikaa tuottaviin ja luoviin töihin.

Digitaalisesta kirjanpidosta hyötyvät siis tavalla tai toisella kaikki: vaikka yritys ei tarvitsisikaan apua varsinaisessa datan analysoinnissa, rutiinitöiden karsiminen säästää joka tapauksessa aikaa. Kuukausimaksullinen Selected Financial Service takaa, etteivät kirjanpidon kustannukset nouse vuoden lopussa, vaan tilitoimisto on yrittäjän tukena läpi vuoden. 

- Vaikka yrittäjä ei tarvitsisikaan varsinaista apua yrityksen kasvattamiseen, rutiinit helpottuvat automaation myötä. 

Sähköisen taloushallinnon myötä saat karsittua rutiinityöt arjessasi minimiin ja näin aikaa säästyy työhön, jolla saat kehitettyä ja kasvatettua yritystäsi. Kaikki digitaaliset työkalut eivät välttämättä aluksi keskustele keskenään, mutta niitä pystytään yhdistelemään. 

- Flashnoden avulla olemme pystyneet yhdistämään esimerkiksi asiakkaan varastonhallintaohjelmiston kirjanpitojärjestelmiimme. Näin tiedot kahden järjestelmän välillä siirtyvät automaattisesti, eikä aikaa tarvitse käyttää tietojen välittämiseen. 

 

Anna automaation tehdä tylsät rutiinityöt puolestasi. Flashnode tarjoaa ohjelmistointegraatioita pk-yrittäjille alasta riippumatta. Katso, mitkä ohjelmat voit yhdistää integraation avulla, ja kuinka paljon se tulisi kuukaudessa maksamaan! 

Aloita tästä

Julkaistu 20.5.2019

Aiheet: Taloushallinto, Integraatiot ja automaatio, Tilitoimisto

Meeri Niinistö

Meeri Niinistö

Meeri on media-alan opiskelija, joka suoritti Flashnodella kolmen kuukauden työharjoittelun 2018-19.

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto