<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">

Miten integraatio toimii?

Integraation avulla voidaan yhdistää toisiinsa eri ohjelmistoja, jolloin nämä yhdistetyt osat keskustelevat keskenään. Järjestelmien integrointi varmistaa tiedonkulun sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin automaattisesti.

Flashnoden integraatioiden avulla yhdistät toisiinsa sinulle jo tutut järjestelmät. Näin saat esimerkiksi taloushallinnon järjestelmän sekä verkkokaupan keskustelemaan keskenään. Tällöin asiakkaan tilaus- ja laskutustiedot siirtyvät automaattisesti verkkokaupasta taloushallintoon ja varastosaldot sekä tuotetiedot taas liikkuvat toiseen suuntaan, kaikki automaattisesti ilman näpyttelyä.

Verkkokaupasta enemmän irti automaatiolla

Ilman automaatiota verkkokaupasta ei kuitenkaan saada kaikkea hyötyä irti. Myyjien aika kuluu edelleen tiedon siirtämiseen ja kopiointiin eri ohjelmien välillä. Usein ongelma liittyy siihen, etteivät eri järjestelmät juttele keskenään. Tilauksen tullessa lasku ei lähde automaattisesti tai laskutustiedot eivät päivity taloushallintoon. Saldot heittävät, koska varastonhallinta tapahtuu manuaalisesti.

Kauppiaan hyödyt liittyvät esimerkiksi lisämyyntiin ja liiketoiminnan skaalaamiseen. Kun yritysasiakkaita voidaan palvella puhelimen tai sähköpostin sijaan verkossa, pystyy asiakas helpommin punnitsemaan ostopäätöstään. Samalla asiakkaalle voidaan tarjota lisämyyntinä esimerkiksi hänen ostamansa tuotteen komponentteja tai lisäosia. Liiketoimintaa kasvattaakseen ei tarvitse myöskään palkata aina uutta myyjää. Lisää B2B-verkkokaupan hyödyistä voit lukea täältä.

Verkkokaupan ja taloushallinnon integraatio

Jos verkkokauppias haluaa vetää mutkat suoriksi, todennäköisesti verkkokaupasta lähtee tällöin kirjanpitoon ainoastaan muutama kirjaus kuukaudessa: myynnit ja alvit. Ongelmaksi tämä muodostuu silloin, kun halutaan suunnitella tulevaa liiketoimintaa. Kirjanpidosta ei löydetä yksittäisiä maksutapahtumia, eikä kassavirtaa ole mahdollista seurata luotettavasti taloushallinnnon järjestelmästä. Jos tavaraa hankitaan omaan varastoon, tulisi verkkokaupan ja taloushallinnon pelata yhteen. 

B2B-puolella laskutus usein toimii jo taloushallinnon ohjelmassa. Jotta verkkokaupan ja reaalimaailman myynnit pysyvät hanskassa ja synkassa, olisi myös verkkokaupan kautta tulleet tilaukset saatava ohjelmaan mahdollisimman näppärästi.

Ratkaisu on Flashnoden integraatio, joka yhdistää taloushallinnon, varastonhallinnan ja verkkokaupan. Automaatio tekee käsityöstä turhaa, kun asiakkaan verkkokauppatilaus siirtyy kaupasta taloushallintoon laskutettavaksi  tehden samalla myyntikirjaukset kirjanpitoon sekä vähennyksen varastosaldoihin, kaikki automaattisesti. Tiedonsiirrosta vapautuneen henkilöresurssin voi hyödyntää esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, siis kasvua tukevaan toimintaan. Näin toimii esimerkiksi asiakkaamme Narsakka, joka säästää Flashnoden inegraatiolla neljä työpäivää kuukaudessa. Kun tiedonsiirrosta päästään sen hyödyntämiseen, voidaan esimerkiksi tuotannossa paremmin ennustaa tuotannon ja raaka-aine tilauksien tarvetta.

Inegraatiot plavelevat myös kuluttajakauppoja. Jos verkkokaupassa käytössä on Paytrailin maksunvälitys ilman Flashnoden integraatiota, asiakkaan tehdessä maksun verkkokaupassa, lankeaa suoritukseen liittyvät kirjaukset kauppiaan manuaalisesti tehtäväksi. Flashnoden avulla maksusuoritukset siirtyvät kirjanpitoon ilman näppäilyä.

Yhteenveto

  • Flashnoden integraation avulla asiakkaan tilatessa verkkokaupasta tieto liikkuu automaattisesti taloushallintoon, josta asiakkaalle lähtee myyntilasku. Asiakkaan maksaessa laskun reskontra hoituu myös automaattisesti. 
  • Jos yrityksen vasrastonhallinta tapahtuu taloushallinto-ohjelmassa päivittyvät myös varastosaldot automaattiseti
  • Aiemmin tiedonsiirtoon ja näppäilyyn mennyt henkilöresurssi voidaan ohjata tuottavampaan työhön. Järjestelmien pelatesssa saumattomasti yhteen toiminta nopeutuu ja näppäilyvirheet jäävät historiaan

Tehosta verkkokauppaa automaatiolla

Integraation avulla yhdistät sinulle jo tutu ohjelmistot ilman kompromisseja. Verkkokauppiaalle se tarkoittaa parempaa kaupan katetta, vähemmän tylsiä työtehtäviä tiedonsiirron parissa sekä enemmän aikaa kehittämiseen.

Lue lisää

Julkaistu 9.9.2021

Aiheet: Verkkokauppa, Integraatiot ja automaatio, automaatio, Myynti ja markkinointi

Vierailija

Vierailija

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto