Opas ERP:n automatisointiin

ERP-järjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä ja johdon paras tietolähde yrityksen tilasta, toiminnoista ja tulevaisuudesta, ja parhaimmillaan se on yhdistetty muihin yrityksen käyttämiin ohjelmistoihin.

Enterprise Resource Planning (ERP) eli toiminnanohjausjärjestelma on yrityksen tietojärjestelmä, jolla hallitaan yrityksen eri toimintoja - esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa ja taloushallintoa.

Parhaassa tapauksessa tiedonsiirto ERP:n ja yrityksen muiden ohjelmistojen välillä on automatisoitu. Tällöin yrityksen itsensä ei tarvitse käyttää resursseja tietojen siirtelyyn, vaan kaikki tarvittavat tiedot ovat välittömästi saatavilla sekä henkilöstölle että yrityksen eri ohjelmistoille.

Kirjoitimme Visma Software Oy:n kanssa yhdessä oppaan toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden ohjelmistojen yhdistämisestä ja toimintojen automatisoinnista.

Kenelle opas on kirjoitettu?

Opas on kirjoitettu erityisesti yrityksen johdolle/myynnille, taloushallinnon ammattilaisille ja ERP-käyttäjille. Oppaan tarkoitus on kertoa ensin yleisesti hyvien toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksista ja sitten käytännönläheisesti mitä ja miten asioita voidaan automatisoida.

Miksi opas kannattaa ladata?

Opas kertoo käytännön esimerkein miten ohjelmistojen välinen tiedonsiirto kannattaa automatisoida esimerkiksi verkkokauppaa harjoittavien yritysten osalta: mistä ohjelmistosta tieto siirtyy minnekin ja miten esimerkiksi tilausten/laskujen käsittely kannattaa hoitaa.

Opas kertoo myös mitä eroja on hyvin määritellyillä toimintamalleilla (prosesseilla) ja vastaavasti huonosti määritellyillä. Lisäksi opas havainnollistaa automatisoidun ja käsin hoidettavien prosessien merkittäviä eroja.

Ilmaiseksi ladattavissa oleva opas kertoo myös kuinka automaation kanssa kannattaa lähteä liikkeelle! Oppaan konkreettiset esimerkit pätevät suurilta osin myös tilanteisiin, jossa ERPin sijaan käytössä on "normaali" taloushallinnon ohjelmisto.

Lataa opas

Julkaistu 21.6.2018

Aiheet: Toiminnanohjausjärjestelmä

Tomi Räsänen

Tomi Räsänen

Co-Founder of Flashnode. Sales & Marketing Guy. Hobby Triathlete. Living in Frankfurt, Germany.

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto