<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">
9.9.2021

Miten integraatio toimii? »

Verkkokauppa, Integraatiot ja automaatio, automaatio, Myynti ja markkinointi

Integraation avulla voidaan yhdistää toisiinsa eri ohjelmistoja, jolloin nämä yhdistetyt osat keskustelevat keskenään. Järjestelmien integrointi varmistaa tiedonkulun sekä tiedon liittymisen toisiin järjestelmiin automaattisesti.