Tuloksellisten hakusanojen löytäminen verkkokaupan myynnin kasvattamiseen

Google Adsin hyödyntäminen hakusanojen metsästämisessä hakukoneoptimointia varten

Hakukoneiden kautta on mahdollista ohjata suuria määriä liikennettä verkkokaupallenne. Maksetulla
hakukonemainonnalla kuten esimerkiksi Google Adsillä saa nopeasti ohjattua sivustollenne relevanttia
liikennettä hakukoneista (tosin sen verran mitä mediabudjettinne sallii). Hakukoneoptimoinnilla (SEO) taas nostetaan sivuston orgaanista hakukonenäkyvyyttä nostamalla hakusanojen sijoituksia hakukoneissa, joka sitten ohjaa niin sanottua ”ilmaista” orgaanista liikennettä sivustolle. Orgaaninen liikenne on kustannustehokkainta liikennettä, mitä hakukoneista voi ohjata sivustollenne. Hakukoneoptimointi ja hakusanojen sijoitusten nostaminen on kuitenkin vaativa ja pitkäjänteinen prosessi.

Pelkkä sivustoliikenne ei kuitenkaan paranna liiketoimintaanne. Sen tekee vasta liikenne, joka muuttuu kaupaksi. Tässä kirjoituksessa annan vinkkejä tuloksellisten hakusanojen löytämiseen. SEO ja Ads-mainonta ovat aikaa vievää ja toisinaan kallista puuhaa (jos ei osata tehdä tuloksia), joten on tärkeää keskittyä sellaisiin hakusanoihin, jotka oikeasti tuottavat tulosta.

Lähtökohta

Mikäli verkkokauppanne ei kerää liikennettä, ensimmäinen askel on saada kävijöitä sivustolle. Ilman kävijöitä on mahdotonta määrittää, onko verkkokaupassanne pullonkauloja, jotka hidastavat myyntiä.
Sivuston kohdentaminen tuloksellisimmillekin hakusanoille ei tule missään vaiheessa tuottamaan tulosta, jos verkkokaupassa on muita tekijöitä vaikuttamassa negatiivisesti käyttäjäkokemukseen tai ostoprosessiin.

Suurin tavoite tässä prosessissa on siis saada liikennettä sivustolle ja kerätä mahdollisimman paljon tietoa kävijöiden käyttäytymisestä. Ilman tätä dataa on erittäin hankalaa lähteä selvittämään, mitkä hakusanat ovat verkkokaupallenne tuloksellisimmat.

Maksetulla hakukonemainonnalla pystyy ohjaamaan kävijöitä nopeasti sivustolle. Puolestaan hakukoneoptimoinnissa voi kestää useita kuukausia, ennen kuin hakusanojen sijoitukset nousevat semmoiselle tasolle, että niistä siirtyisi merkittäviä määriä liikennettä sivustolle. Tämä on tilanne erityisesti tuoreiden domainien kohdalla. Lisäksi jos hakusanojen tuottavuudesta ei ole olemassa dataa, voi pian huomata, että suuri työ on tehty nostamaan sellaisten hakusanojen sijoituksia, jotka eivät kuitenkaan tuo kauppaa. Tästä syystä, on tehokasta aloittaa prosessi maksetulla mainonnalla ja testaamalla erilaisia hakusanoja.

Hakusanojen kartoittaminen

Hakusana on sana tai lauseke, jonka henkilö syöttää hakukoneeseen, esimerkiksi ”puhelimen kuoret” tai ”renkaat netistä”. Hakusanan syötettyä hakukoneeseen, hakijalle tulee vastaan hakutulossivu eli lista verkkosivuista, jotka tarjoavat sisältöä, joka vastaa hakijan syöttämää hakusanaa.

Kaikkien hakukonemarkkinointiprojektien perusteena toimii hakusanatutkimus. Hakusanatutkimuksen avulla luodaan pohja sille, mitä hakusanoja tullaan käyttämään maksetussa mainonnassa sekä hakukoneoptimoinnissa. Alussa kannattaa pyrkiä siihen, että hakusanat ovat sellaisia, joita ihmiset oikeasti käyttävät, eli niillä on hakuvolyymia. Hakusanoja ja niiden hakuvolyymit pystyt selvittämään hyvin helposti esimerkiksi Googlen ilmaisella hakusanatyökalulla, tai edullisella Keyword Tool -työkalulla. Kun hakusanatutkimus on tehty ja relevantteja hakusanoja on löydetty, on aika laittaa maksettu hakukonemainontakampanja pyörimään. Näin datan kerääminen toimivimmista hakusanoista alkaa.

Selvitä, mitkä ovat tuloksellisimmat hakusanat Ads:in kautta

Mikäli teillä on ollut maksettu mainonta pyörimässä jo jonkin aikaa, on aika lähteä analysoimaan
hakusanoista kerättyä dataa vähän syvemmin.

Helpoin tapa selvittää, mitkä hakusanat tuottavat eniten tulosta on katsoa Ads:in konversioiden perusteella eniten kauppaa tuovat hakusanat. Analyticsistä pääset katsomaan hakusanojen konversioprosentit. Hakusanat, joilla on korkeat konversioprosentti Adsissä ovat juurikin niitä hakusanoja, joita haluatte nostaa orgaanisesti hakukoneoptimoinnin avulla. Näille hakusanoille on myöskin varmistettava, että maksetun mainonnan puolella on satsattu tarpeeksi budjettia. Tällöin budjetti ei ainakaan rajoita kyseisten hakusanojen tehokkuutta.

Konversioprosentin lisäksi Analyticsistä on helppoa katsoa muutakin dataa hakusanoista, joka viittaa siihen, että kyseinen hakusana on arvokas. Esimerkiksi jos löydät hakusanoja, jotka ohjaavat kävijöitä sivustolle pienellä poistumisprosentilla, pitkällä keskimääräisellä istunnon kestolla, ja jotka saavat asiakkaan selaamaan useampia sivuja, niin tällaiset hakusanat tuovat sen verran relevanttia liikennettä, että näihin kannattaa panostaa myös hakukoneoptimoinnin osalta.

Lisäksi korkean konversioprosentin omaavien hakusanojen laskeutumissivuja kannattaa tarkistaa ja varmistaa, voiko niitä kehittää tuottamaan vielä enemmän kauppaa.

Yhteenveto

Mikään ei ole niin raivostuttavaa kuin se, että teet ison työn sen eteen, että nostat hakusanojen sijoituksia korkealle Googlessa hakukoneoptimoinnin avulla ja huomaat, että sen merkitys kaupanne tuottavuuteen on vähäinen. Maksetun hakumainonnan avulla pystyt helposti ja nopeasti testaamaan hakusanojen tehokkuutta myynnissä ja valitsemaan tämän datan perusteella, mitä hakusanoja kannattaa lähteä nostamaan orgaanisesti hakukoneoptimoinnin avulla.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että hakusanojen kautta ohjataan ihmisiä kauppaanne. Ehdottoman tärkeää on hakusanojen lisäksi pohtia, onko kaupanne käyttökokemus kunnossa, jotta ohjattu liikenne ei muutu menetetyksi kaupaksi käytettävyysongelmien takia. Relevantin liikenteen ohjaaminen oikeilla hakusanoille käyttäjäystävälliseen verkkokauppaan tarkoittaa takuuvarmasti kauppaa.


Kirjoittajasta

Karim-Elbanna-Suomen-Digimarkkinointi-OyKarim Elbanna

Karim työskentelee Suomen Digimarkkinointi Oy:llä hakukoneoptimoinnin parissa. Häneltä löytyy useiden vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista. Uransa aikana hän on työskennellyt niin hakukonemarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin kuin verkkosivujen kehityksen parissa.

 


New call-to-action

Julkaistu 27.5.2019

Vierailija

Vierailija

Heitä hyvästit käsityölle

Lopeta ajankäyttö turhiin tehtäviin ja automatisoi tiedonsiirto jo tänään.


Aloita tästä - Valitse ohjelmisto