<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">
Verkkokauppa

Automatisoi taloushallinnon tylsät työtehtävät integraatiolla

Taloushallinnon integraatio tehostaa liiketoimintaa. Se tarkoittaa parempaa katetta, isomapaa kasvua ja vähemmän aikaa tiedonsiirron parissa.


Jos työskentelet myynnin, taloushallinnon tai verkkokaupan parissa, on sinulle todennäköisesti tuttua taloushallinnon ohjelman sekä esimerkiksi CRM-, kassa-, tai verkkokauppajärjestelmän välillä tapahtuva tiedonsiirto. Esimerkiksi laskutustietojen näpyttely ja vieminen ohjelmistosta toiseen on tavattoman hidasta, kun saman työajan voisi käyttää tuottaviin tehtäviin.

Miten päästä eroon aikaa vievästä tiedonsiirrosta?

Usein ongelma liittyy siihen, etteivät yritysten eri järjestelmät juttele keskenään. Tilauksen tullessa lasku ei lähde automaattisesti tai laskutustiedot eivät päivity taloushallintoon. Saldot heittävät, koska varastonhallinta tapahtuu manuaalisesti.

Integroimalla eri järjestelmät toisiinsa, saadaan tieto liikkumaan niiden välillä. Esimerkiksi tuotteen hintatiedot tarvitsee kirjata vain yhteen paikkaan, kuten taloushallintoon josta ne siirtyvät edelleen automaattisesti muihin järjestelmiin, kuten verkkokauppaan. Yrityksen näkökulmasta integraatio säästää työtunteja, nopeuttaa toimituksia ja työntekijät voivat keskittyä olennaisten tehtävien hoitamiseen.

Flashnoden integraatiopalvelu yhdistää taloushallinnon verkkokauppaan, kassaan tai CRM-järjestelmään. 

Useiden kanavien yhtenäistäminen

Usein B2B-yritykset ottavat vastaan tilauksia useissa kanavissa: puhelimitse, sähköpostilla ja verkkokaupassa. Laskutus ja varastonhallinta tapahtuvat kuitenkin yleensä taloushallinnossa. B2B-puolella laskutus usein toimii jo taloushallinnon ohjelmassa. Jotta verkkokaupan ja reaalimaailman myynnit pysyvät synkassa, olisi myös verkkokaupan kautta tulleet tilaukset saatava ohjelmaan mahdollisimman näppärästi. Flashnoden avulla kaikki kanavat saadaan yhtenäistettyä. 

Kun yritysasiakkaita voidaan palvella puhelimen tai sähköpostin sijaan verkossa, pystyy asiakas helpommin punnitsemaan ostopäätöstään. Samalla asiakkaalle voidaan tarjota lisämyyntinä esimerkiksi hänen ostamansa tuotteen komponentteja tai lisäosia. Liiketoimintaa kasvattaakseen ei tarvitse myöskään palkata aina uutta myyjää.

Verkon parempi asiakaskokemus

Asiakkaat tekevät yhä useammat päivittäiset ostoksensa verkossa, mikä tarjoaa verkkoliiketoimintaa tekevälle yritykselle mahdollisuuden runsaamman asiakasdatan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Integroimalla esimerkiksi CRM-ratkaisut markkinoinnin työkaluihin verkkokauppias voi kerätä laadukasta tietoa sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakkaista ja palvella heitä entistä paremmin. Lisäksi työntekijöiden ymmärrys eri toimintojen vaikutuksista toisiinsa syvenee, koska integraation myötä toimintojen väliset vuorovaikutussuhteet hahmottuvat paremmin. Datan analyysistä saatavat hyödyt ovat siis sitä monipuolisemmat, mitä useampi järjestelmä on integroitu toisiinsa.

Taloushallinnon ja verkkokaupan integraatio

Jos verkkokauppiaalle on käytössään Flashnoden integraatio, tulee manuaalisesta tiedonsiirrosta turhaa. Asiakkaan tilaukset siirtyvät verkkokaupasta taloushallintoon laskutettavaksi tehden samalla myyntikirjaukset kirjanpitoon sekä vähennyksen varastosaldoihin, kaikki automaattisesti.

Tiedonsiirrosta vapautuneen henkilöresurssin voi hyödyntää esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, siis kasvua tukevaan toimintaan. Näin toimii esimerkiksi asiakkaamme Narsakka, joka säästää Flashnoden inegraatiolla neljä työpäivää kuukaudessa

Kun tiedonsiirrosta päästään sen hyödyntämiseen, voidaan esimerkiksi tuotannossa paremmin ennustaa tuotannon ja raaka-aine tilauksien tarvetta. Näin yritys voi suunnitella talouttaan entistä tarkemmin. 

Asiakas- ja tilausmäärien kasvaminen tarkoittaa verkkokaupan kannalta lisääntyvää käsin tehtävää työtä. Automaatio puolestaan hoitaa lisääntyneen transaktiomäärän ilman toimenpiteitä.

Tehosta liiketoimintaa automaatiolla

Integraation avulla yhdistät sinulle jo tutu ohjelmistot ilman kompromisseja. Yritykselle se tarkoittaa parempaa katetta, vähemmän tylsiä työtehtäviä tiedonsiirron parissa sekä enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää

 

Similar posts

fn_logo_big

 

Tilaa blogi!