<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">
Verkkokauppa

Verkkokaupan ja taloushallinnon integraation hyödyt

Verkkokaupan ja taloushallinnon integraatio tehostaa liiketoimintaa. Verkkokauppayritykset voisivat säästää automaatiolla jopa 110 miljoonaa euroa vuodessa


1. Liiketoiminnan tehostaminen ja ajan säästö

Ilman automaatiota verkkokaupasta ei saada kaikkea hyötyä irti. Myyjien aika kuluu edelleen tiedon siirtämiseen ja kopiointiin eri ohjelmien välillä. Usein ongelma liittyy siihen, etteivät eri järjestelmät juttele keskenään. Tilauksen tullessa lasku ei lähde automaattisesti tai laskutustiedot eivät päivity taloushallintoon. Saldot heittävät, koska varastonhallinta tapahtuu manuaalisesti.

Verkkokauppiaan on tarjottava asiakkailleen sujuva ostokokemus pärjätäkseen kovassa kilpailussa. Nopea ja yksinkertainen ostokokemus asiakkaan näkökulmasta vaatii verkkokauppiaalta monimutkaisten tietojärjestelmien käsittelyä.

Integroimalla verkkokaupan eri järjestelmät toisiinsa tilausprosessia voidaan nopeuttaa ja voittomarginaaleja kasvattaa. Integraatioiden avulla koko prosessi aina asiakkaan tuoteselailusta varsinaisen tuotteen vastaanottamiseen sujuu nopeasti ja saumattomasti. Esimerkiksi tuotelinjojen laajentaminen helpottuu integraation ansiosta: tuotetiedot tarvitsee kirjata vain yhteen paikkaan, josta ne siirtyvät edelleen automaattisesti muihin järjestelmiin. Verkkokauppiaan näkökulmasta integraatio säästää työtunteja, nopeuttaa toimituksia ja työntekijät voivat keskittyä olennaisten tehtävien hoitamiseen.

Flashnoden integraatio yhdistää taloushallinnon, varastonhallinnan ja verkkokaupan. Automaatio tekee käsityöstä turhaa, kun asiakkaan verkkokauppatilaus siirtyy kaupasta taloushallintoon laskutettavaksi tehden samalla myyntikirjaukset kirjanpitoon sekä vähennyksen varastosaldoihin, kaikki automaattisesti. Tiedonsiirrosta vapautuneen henkilöresurssin voi hyödyntää esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin, siis kasvua tukevaan toimintaan. Näin toimii esimerkiksi asiakkaamme Narsakka, joka säästää Flashnoden inegraatiolla neljä työpäivää kuukaudessa

Kun tiedonsiirrosta päästään sen hyödyntämiseen, voidaan esimerkiksi tuotannossa paremmin ennustaa tuotannon ja raaka-aine tilauksien tarvetta. Näin yritys voi suunnitella talouttaan entistä tarkemmin. 

2. Useiden kanavien yhtenäistäminen

Usein B2B-yritykset ottavat vastaan tilauksia useissa kanavissa: puhelimitse, sähköpostilla ja verkkokaupassa. Laskutus ja varastonhallinta tapahtuvat kuitenkin yleensä taloushallinnossa. B2B-puolella laskutus usein toimii jo taloushallinnon ohjelmassa. Jotta verkkokaupan ja reaalimaailman myynnit pysyvät synkassa, olisi myös verkkokaupan kautta tulleet tilaukset saatava ohjelmaan mahdollisimman näppärästi. Flashnoden avulla kaikki kanavat saadaan yhtenäistettyä. 

Kun yritysasiakkaita voidaan palvella puhelimen tai sähköpostin sijaan verkossa, pystyy asiakas helpommin punnitsemaan ostopäätöstään. Samalla asiakkaalle voidaan tarjota lisämyyntinä esimerkiksi hänen ostamansa tuotteen komponentteja tai lisäosia. Liiketoimintaa kasvattaakseen ei tarvitse myöskään palkata aina uutta myyjää.

3. Parempi asiakaspalvelu


Asiakkaat tekevät yhä useammat päivittäiset ostoksensa verkossa, mikä tarjoaa verkkokauppiaalle mahdollisuuden runsaamman asiakasdatan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Integroimalla esimerkiksi CRM-ratkaisut markkinoinnin työkaluihin, voi verkkokauppias kerätä laadukasta tietoa sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakkaista. Hän voi myös palvella heitä entistä paremmin.

Tämän lisäksi työntekijöiden ymmärrys eri toimintojen vaikutuksista toisiinsa syvenee, koska integraation myötä toimintojen väliset vuorovaikutussuhteet hahmottuvat paremmin. Datan analyysistä saatavat hyödyt ovat siis sitä monipuolisemmat, mitä useampi järjestelmä on integroitu toisiinsa

4. Skaalautuva kokonaisuus

Kun asiakas- ja tilausmäärät kasvavat tarkoittaisi se ilman automaatiota lisää käsin tehtävää työtä. Automaatio puolestaan hoitaaisääntyneen transaktiomäärän ilman toimenpiteitä.

Jatka tutustumista verkkokauppaliiketoiminnan tehostamiseen lataamalla maksuton opas

verkkokaupan_tehokkaat_prosessit_kansi-600x849-2

Similar posts

fn_logo_big

 

Tilaa blogi!