<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">
Integraatiot ja automaatio

Vapaudu vankilasta integraatiokortilla – Kuluttaja-asiamies puuttui verkkokauppojen vitsaukseen

Kuluttaja-asiamies huomautti verkkokauppoja kuluttajansuojan säännöistä. Myyjä ei voi vetäytyä kaupoista väärään varastosaldoon vedoten.


Verkkokauppiaat ovat saattaneet törmätä tilanteeseen, jossa kaupan ja varaston saldot eivät täsmää. Pahimmillaan asiakas on päässyt ostamaan kaupasta tuotteita, joita ei todellisuudessa ollut varastossa. Tämä on tietysti kaupalle kiusallista ja ajaa myyjän pahoittelujen kierteeseen.

Nyt myös kuluttaja-asiamies on puuttunut asiaan. Tarkastuksessaan se löysi monien verkkokauppojen toimintatavoista puutteita ja huomautti verkkokauppoja kuluttajansuojan säännöistä.

Verkkokauppojen kannettava vastuu tehdyistä tilaussopimuksista

KKV:n kuluttajaneuvonnassa havaittiin keväällä 2021 yhä useamman verkkokaupan yrittävän vetäytyä heitä sitovista tilaussopimuksista. Kuluttajien ilmoitusten perusteella KKV:ssä huomattiin, että monella verkkokaupalla on virheellinen käsitys oikeudestaan peruuttaa tilaus, eivätkä toimitusehdot muutenkaan kaikilta osin ole kuluttajansuojalain mukaisia. 

Syksyllä 2021 tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että valtaosalla tarkastetuista verkkokaupoista oli käytössä lainvastainen sopimusehto, jonka mukaan myyjä voi perua kuluttajan tekemän tilauksen esimerkiksi tilanteessa, jossa tavara on loppuunmyyty tai varastosaldo virheellinen.

Tarkastuksen kohteena olleille verkkokaupoille lähetettiin ohjeistuskirje, jossa muistutettiin, että kuluttajan tekemä tilaus sitoo verkkokauppaa ja se on velvollinen toimittamaan tilatun tuotteen sovitulla tavalla. Verkkokauppa ei voi vetäytyä sopimuksesta yksipuolisella perumisilmoituksella. Sopimusehto, jolla verkkokauppa rajoittaa velvoitettaan pysyä sopimuksessa, on pääsääntöisesti kohtuuton.

– Myy­jän on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että jos tuo­te on lop­pu, sitä ei myös­kään ole mah­dol­lis­ta os­taa. Teh­ty ti­laus on so­pi­mus, joka si­too mo­lem­pia os­a­puo­lia ja ku­lut­ta­jal­le on koh­tuu­ton­ta, jos hän ei voi luot­taa sii­hen, kertoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa.

Integraatiolla ratkaisu ongelmaan

Edellä kuvatusta ongelmasta on mahdollista päästä eroon integroimalla varastonhallinta sekä verkkokauppa keskenään. Integraatio pitää varastosaldot aina ajan tasalla kaikissa myyntipisteissä sekä verkossa, eikä työntekijöiden tarvitse käyttää työaikaansa saldojen laskemiseen ja päivittämiseen. 

Varastosaldojen automatisointi vapauttaa siis aikaa ja tuo kauppiaalle mielenrauhan pitämällä ne aina ajan tasalla. 

 

Laitetaanko teidän varastosaldot kerralla kuntoon?

Ota yhteyttä

Similar posts

fn_logo_big