<img alt="" src="https://secure.chop8live.com/215520.png" style="display:none;">

Mielikuvatutkimuksen tulokset suunnannäyttäjänä

Saimme äärimmäisen tärkeää dataa, jonka avulla onnistumme kehittämään liiketoimintaamme ja toimimaan vieläkin asiakaslähtöisemmin!


Suoritimme kevään 2021 aikana mielikuvatutkimuksen, jonka avulla selvitimme ulkoisten sidosryhmien ajatuksia Flashnodesta. Haluamme vielä kertaalleen kiittää jokaista vastaajaa! Saimme äärimmäisen tärkeää dataa, jonka avulla onnistumme kehittämään liiketoimintaamme ja toimimaan vieläkin asiakaslähtöisemmin.  On hienoa kuulla, että palvelut koetaan laadukkaiksi. Flashnoden palveluiden koetaan myös tehostavan liiketoimintaa – juuri kuten lupaamme. Analyysissa esille nousi kuitenkin myös kehityskohteita, ja seuraavaksi esittellemme tärkeimmät nostot tutkimustuloksista.

Pexels

Jatkossa kiinnitämme erityistä huomioita viestinnän selkeyttämiseen ja läsnäoloon

Flashnodella on kehitettävää viestinnän selkeyttämisestä. Selvitimme Likertin asteikolla mm. seuraavien väitteiden paikkansapitävyyttä: “Flashnode viestii ymmärrettävällä tasolla palveluista” ja “Flashnoden palvelu on selkeä, tiedän mitä sopimukseen ja sen hintaan kuuluu”. Valitettavasti näiden muuttujien kohdalla voimme todeta, että emme ole viestineet riittävän selkeästi palvelukokonaisuuksistamme. Reagoimme tähän asiaan välittömästi, ja teemme nyt töitä selkeämmän viestimisen eteen. 

Lisäksi Flashnode koettiin hieman etäiseksi, kun adjektiivien vastapareja vertailtaessa adjektiivit etäinen-läheinen sai mediaanikseen luvun 2 (asteikko 1-4. 1=etäinen, 4=läheinen). Jatkossa haluamme myös tähän mielikuvaan muutosta. Olemme Flashnodella panostaneet asiakastukeemme ja haluamme, että asiakkaat ovat meihin aina yhteydessä, kun siltä tuntuu. Meidän tavoitteenamme on olla aina helposti saatavilla, mutta jatkossa vielä helpommin. Me emme tarjoa vain integraatioita, vaan tuen ja avun sen mukana. 

Jos sinua kiinnostaa tutustua Flashnoden henkilöstöön paremmin, esittelimme työntekijämme vastikään Flashnoden some-kanavissa. Käy tutustumassa! 

Light

Teemme myös paljon oikeita asioita oikealla tavalla

Mielikuvatutkimus osoittaa, että palvelut koetaan laadukkaiksi. Flashnoden palveluiden koetaan myös tehostavan liiketoimintaa. Saimme positiivisen tuloksen myös luotettavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä. Lisäksi Flashnoden väki koettiin asiantuntevana ja yritys houkuttelevana työnantajana. Kaikki nämä muuttujat saivat mediaanikseen luvun 3 (asteikolla 1-4, 1=ei pidä ollenkaan paikkaansa 4=pitää täysin paikkansa).

Adjektiivien vastapareja vertaillessa adjektiivit luotettava, edelläkävijä, selkeä, innovatiivinen, rohkea, energinen, huolellinen, oivaltava ja kasvuhaluinen saivat myös positiivisen mediaanin sen ollessa kaikkien kohdalla 3 (asteikko 1-4, 1=negatiivinen adjektiivi 4=positiivinen adjektiivi). 

Ristiriitaisia mielikuvia

Kyselylomakkeen alussa kysyimme vastaajilta spontaaneja mielikuvia (“Kerro 3 adjektiivia, jotka sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Flashnodesta”). Näitä mielikuvia analysoitaessa huomasimme, että mielikuvat ovat ristiriitaisia. Pyrimme saamaan tähän muutoksen selkeyttämällä viestintäämme ja olemalla entistä paremmin saatavilla silloin, kun asiakkaamme meitä tarvitsevat. Esille nousseet mielikuvat toimiva, nopea, avulias sekä osaava ovat kuitenkin juuri sellaisia mielikuvia, joiden valossa haluamme jäädä asiakkaidemme ajatuksiin. 

Vastaanotamme myös jatkossa erittäin mielellämme kaikenlaista palautetta. Haluamme aidosti tietää mitä asiakkaamme meistä ajattelevat!

Mielikuvatutkimuksen toteutus

Mielikuvatutkimus suoritettiin sähköisesti. Kutsu kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostitse Flashnoden rekisterissä oleville kontakteille. 

Kyselylomakkeen mitta-asteikot olivat nominaali-, ordinaali- ja intervalliasteikkoja. Käytettäviä mittareita olivat esimerkiksi Likertin asteikko ja semanttinen differentiaali. Semanttinen differentiaali on asteikko, joka sisältää eri määrän portaita. Asteikon päihin sijoitettiin yritystä kuvaavia adjektiiveja ja niiden vastapareja. Vastaaja valitsi adjektiivin asteikolta sen kohdan, joka hänen mielestään kuvaa parhaiten ominaisuutta. Likertin asteikko puolestaan poikkeaa edellisestä siten, että siinä tutkitaan yhtä muuttujaa kerrallaan niin, että asteikon vaihtoehdot ovat nimetty, esimerkiksi ”täysin samaa mieltä”...”täysin eri mieltä”. Tämän mielikuvatutkimuksen kaikki asteikot olivat 4-portaisia, sillä parillisella asteikolla vältytään liian neutraaleilta vastauksilta. 

Tutkimustulokset ovat puolueettomia, tutkimuksen on toteuttanut ulkopuolinen henkilö (Essi Laaksonen, Goldsmyths). 

Similar posts

fn_logo_big

 

Tilaa blogi!